Serveis

Serveis2018-12-21T17:44:35+00:00

Serveis

 • Places residencials de caràcter permanent.
 • Assessorament i orientació a les famílies.
 • Professionals especialitzats (Psicòloga, educadors, etc.)
 • Atenció personalitzada durant l’estada i oferta de programes lúdic-educatius ( participació ciutadana i dinamització, expressió i estimulació,…)

Serveis bàsics

 • Allotjament
 • Acolliment i convivència
 • Manutenció
 • Atenció o cura personal
 • Suport a la Salut i seguretat personal a la llar
 • Foment dels hàbits d’autonomia personal
 • Convivència i foment de les relacions interpersonals i socials
 • Foment de l’oci i del lleure
 • Assessorament i supervisió
 • Atenció conductual

Segons el Decret 318/2006, s’entenen com a serveis opcionals tots aquells que no estiguin inclosos a l’apartat anterior, que no siguin necessaris per a la seva provisió, i que la persona amb discapacitat pugui optar voluntàriament perquè li siguin facilitats o no.

Serveis opcionals

 • Servei extern de Fisioteràpia: Centro de Salud Albe que està situat al mateix barri i que desprès d’una valoració individualitzada de cadascú i segons les seves necessitats es programen sessions individuals.
 • Servei extern de Podologia: Es necessari que personal especialitzat realitzi la cura i el manteniment dels seus peus, ja que poden tindre molts problemes si no es cuida de forma adequada.
 • Servei extern de Teràpia i Activitats assistides amb gossos ( Associació 4 Potes) : mitjançant la teràpia Assistida amb animals, les intervencions terapèutiques i educatives son més atractives, dinámiques i engrescadores.