Qui som

Qui som2018-12-21T17:36:09+00:00

QUI SOM

La Mar Blava, Fundació Privada és una entitat social sense ànim de lucre que té com a objecte l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual amb la finalitat de potenciar la seva qualitat de vida en totes les seves dimensions ( benestar emocional, relacions interpersonals, benestar físic, desenvolupament personal, autodeterminació inclusió social) i vetllar perquè els seus drets com a persones siguin respectats.

La Mar Blava, Fundació Privada, gestiona dues llars-residències, per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual i que porta més de 12 anys en funcionament a Tarragona.

El nostre objectiu és crear i consolidar serveis d’habitatge, substitutius de la llar familiar amb diferents nivells de suport, per aconseguir la integració i normalització d’aquest col·lectiu, potenciant la autonomia social i el seu desenvolupament personal tenint en compte les seves característiques individuals.

La Mar Blava, Fundació Privada és una entitat sense afany de lucre subjecta a la Llei 5/2001 de 2 de maig, està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2230 en agost de 2006 també està inscrita en el Registre d’Entitats del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, amb el codi d’entitat D 15989 i núm. de registre E 04240.

OBJECTIUS

✔ La promoció i el foment de la prevenció, l’educació, el lleure, l’atenció residencial i l’assistència sanitària, cultural i social de les persones amb discapacitat intel·lectual.

✔ Impulsar, fomentar crear i administrar llar-residències i activitats destinades a l’atenció i a la promoció dels drets i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i fer conèixer i compartir amb la comunitat la situació i necessitats de suport d’aquestes persones, per tal que es sentin acceptades i integrades socialment.

✔ Col·laborar amb totes aquelles entitats i organismes públics i privats que s’hagin proposat uns objectius semblants i, en general, desenvolupar qualsevol activitat i gestió que, directament o indirectament, contribueixi al compliment dels seus objectius.

✔ Facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència al conjunt de les activitats de la vida diària, atenent les necessitats individualitzades de cadascú.

✔ Afavorir el manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social.

✔ Garantir les llibertats bàsiques i drets de les persones amb discapacitat intel·lectual

✔ Donar suport i assessorament a les famílies

MISIÓ VISIÓ I VALORS

Valors

Espiral Valors

Missió

La Mar Blava, Fundació Privada, és una entitat sense ànim de lucre fundada a l’any 2005 la nostra missió es millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i la de las seves famílies . La nostra activitat es centra en l’àrea d’acolliment residencial, amb l’objectiu d’atendre les diferents necessitats de suport per aconseguir la integració i normalització de les persones amb discapacitat, per tal de potenciar la seva autonomia social i desenvolupament personal tenint en compte les característiques individuals de cada persona.

Visió

  • Volem ser una entitat de referència per a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies; oferir un espai on se sentin escoltats, tractats amb dignitat i on es respectin els seus drets.
  • Volem ser una entitat professional i referent per el sector, amb una estructura consolidada i amb una gestió transparent, que segueixi criteris de qualitat i es caracteritzi per bones pràctiques professionals
  • Mantenir la solvència econòmica, que ens permeti reinvertir en la millora contínua de l’organització.

BENEFICIARIS

Persones amb discapacitat intel·lectual adultes, amb diversos nivells de suports i nivells d’autonomia. Avaluades pels Serveis de Valoració i Orientació a persones amb Discapacitat de Tarragona (CAD Tarragona).

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

Per les activitats de cura personal i foment del desenvolupament autònom, de les capacitats individuals i socials de vida diària i comunitària, les persones usuàries disposaran del personal d’acord al decret 318/2006 de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Plantegem un model funcional òptim i viable d’organització, funcionament i desplegament de l’equipament basat en els requeriments del personal atès segons el tipus i grau de suport.

Demana més informació