Informació Corporativa

Informació Corporativa2018-12-21T17:44:11+00:00

ORGANIGRAMA

Organigrama

RELACIÓ DELS MENBRES DEL PATRONAT DE LA MAR BLAVA FUNDACIÓ PRIVADA

Presidenta: Magdalena Carnicé Cabestany

Vice-Presidenta: Mª Francisca Amate Navarro

Secretari: Joan Bardina Farrés

Tresorer: José Antonio Murillo Ramón

Vocal: Montserrat Sabat Brassó

Vocal: Elisa Isabel de Mateo Ontañón

XARXA D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL

Llar Residència Mediterrània

Es un servei d’acolliment residencial de 11 places de caràcter permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual inscrit al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials amb el número S05155

És una casa adossada ubicada al carrer Perafort 1 de la urbanització La Granja de Tarragona

Llar Residència Mediterrània2

És un servei d’acolliment residencial de 4 places de caràcter permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual inscrit al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials amb el número S08653

S’ ubica en un local de planta baixa situat al carrer Gran Canaria núm. 29 A de La urbanització de La Granja de Tarragona, amb 167.58 m2 de superfície, que prèviament ha estat adquirit per la fundació.

En ambdues es dona compliment al Decret 318/2006 de 25 de juliol dels Serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat. Al Decret 135/1995,de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre de Promoció de l’accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques i la Ordre de 15 de juliol de 1987 annex 2, de condicions materials.

El període de funcionament de les llars es de 365 dies any. Encara que s’afavoreix la convivència amb les seves famílies, sempre i quan les condicions d’aquestes ho permetin.

MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS

Demana més informació