Loading...
Inici2018-12-21T17:45:36+00:00

LA MAR BLAVA

La Mar Blava, Fundació Privada és una entitat social sense ànim de lucre que té com a objecte l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual amb la finalitat de potenciar la seva qualitat de vida en totes les seves dimensions ( benestar emocional, relacions interpersonals, benestar físic, desenvolupament personal, autodeterminació inclusió social) i vetllar perquè els seus drets com a persones siguin respectats.

La Mar Blava, Fundació Privada, gestiona dues llars-residències, per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual i que porta més de 12 anys en funcionament a Tarragona.

ELS NOSTRES SERVEIS

 • Places residencials de caràcter permanent
 • Assessorament i orientació a les famílies

 • Professionals especialitzats (educadors, etc.)
 • Atenció personalitzada durant l’estada

Segons el Decret 318/2006, s’entenen com a serveis opcionals tots aquells que no estiguin inclosos a l’apartat anterior, que no siguin necessaris per a la seva provisió, i que la persona amb discapacitat pugui optar voluntàriament perquè li siguin facilitats o no.

ELS NOSTRES VALORS

Implicació activa i participació en aquestes 4 dimensions:

 • Dimensió1: Atenció a la persona i a la seva família
 • Dimensió2: Satisfacció dels grups d’interès
 • Dimensió3: Aspectes organitzatius i de gestió de la llar residència
 • Dimensió4: Coordinació amb altres sectors i entitats

Respecte i defensa dels drets:

 • Respectar la dignitat de totes i cadascuna de les persones, independentment de les limitacions físiques, psíquiques o de qualsevol altre tipus i del seu dret als suports necessaris per al seu desenvolupament personal i social.
 • Vetllar pel coneixement i la defensa dels drets de tot i cadascuna de les persones amb discapacitat intel·lectual.

La fundació col·labora amb totes aquelles entitats i organismes públics i privats que s’hagin proposat uns objectius semblants i, en general, desenvoluparà qualsevol activitat i gestió que, directament o indirectament, contribueixi al compliment dels seus objectius.

El professional és responsable de les tasques que té encomanades, i en part, del bon funcionament de la institució i de les bones relacions laborals. El compliment i el seguiment del codi ètic per tota la comunitat laboral és una manera de fer palès el sentit de la responsabilitat professional.

Vincular el servei i coordinar-lo amb la xarxa de dispositius comunitaris (socials i sanitaris), tant formals com informals, per donar resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual,

La Mar Blava, assumeix com a principi fonamental el compromís:

 • Amb el benestar de la persona amb discapacitat intel·lectual.
 • Amb la qualitat dels serveis que presta.
 • Amb l’adequada atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual per part dels professionals que treballen a la fundació.

Llar Residència Mediterrània

Llar Residència Mediterrània2

Serveis

Notícies

Facilitem els suports necessaris per a l’autonomia i la integració de les persones.

Demana més informació